Familie anamnese

Bereken 95ste percentiel

LDL cholesterol

Gebruik onbehandeld LDL cholesterol: Bereken
LDL cholesterol
Lp(a)
Gecorrigeerd LDL-C

Voorgeschiedenis

Lichamelijk onderzoek

DLCN score
Advies richtlijn*

DNA aanvraagformulier