Familie anamneseBereken 95ste percentielLDL-cholesterol

Gebruik onbehandeld LDL cholesterol: Bereken
LDL-cholesterol:

Lp(a):
Gecorrigeerd LDL-C:

VoorgeschiedenisLichamelijk onderzoekDLCN score
Advies richtlijn*

DNA aanvraagformulier